DGA Assist

Procedures

 
Stappenplan waarderen
Het waarderen van een onderneming is een tijdrovende en veeleisende opdracht, waarmee al snel een aantal weken gemoeid is.
Maar de werkwijze van dga-assist is onderverdeeld in heldere stappen. Hieronder leest u welk stappenplan wij volgen en wat wij van u verwachten.

Wilt u meer weten over hoe wij waarderen? Klik hier.

Hoe waarderen wij een onderneming?
Er bestaan nog veel misverstanden en niet uit te bannen folklore over hoe je de waarde van een onderneming bepaalt. Nemen we aan dat een onderneming een ‘going concern’ is, dan is er eigenlijk maar één manier met een theoretisch fundament: de discounted cash flow-methode. Dat is het berekenen van de som van de verwachte toekomstige kasstromen, aangepast voor tijdvoorkeur (100 euro vandaag te ontvangen is meer waard dan 100 euro over een jaar te ontvangen) en risico.

Niet in de jaarrekening
Een investeerder is bereid geld in een onderneming te steken als hij verwacht dat het er weer uit komt met het rendement wat hij in gedachten heeft. Maar hij is niet bereid te betalen voor de winsten die de vorige eigenaar al heeft opgestreken. Een investeerder kijkt naar de toekomst. De waarde van de onderneming is dan ook niet terug te vinden in de jaarrekening.
De jaarrekening heeft een ander doel en werpt een blik op de onderneming door de achteruitkijkspiegel.
 
Een onderneming heeft waarde voor een investeerder als deze verwacht dat er opbrengsten zullen worden gegenereerd met de bedrijfsactiviteiten. Het gaat dan om de opbrengsten die de investeerder toekomen: de geldstromen (cash flows) die niet nodig zijn voor investeringen en die aan het bedrijf kunnen worden onttrokken.
De boekhoudkundige winst is niet geschikt om in dit verband als maat voor opbrengsten te dienen, omdat dit begrip afhankelijk is van meningen en voor meerdere uitleg vatbaar.
 
Disconteren
De verwachte geldstromen die op verschillende momenten in de toekomst beschikbaar komen kunnen niet zonder meer bij elkaar opgeteld worden. Deze moeten eerst contant gemaakt worden, gedisconteerd, naar een zelfde moment in de tijd tegen een juiste disconteringsvoet, die de tijdvoorkeur voor geld en het risico van de geldstromen weerspiegelt.
Naar de gebruikte rekentechniek wordt deze methode de discounted cash flow (DCF) methode genoemd. Deze methode kent weer een aantal rekenkundige varianten. Zoals de veelgebruikte APV (Adjusted Present Value)-methode.

1. Bij aanvang van de opdracht vragen wij onder toezending van een geheimhoudingsverklaring om ons een informatiepakket te sturen. Klik hier voor de inhoud van dit informatiepakket.

Inhoud informatiepakket

Algemene informatie
Historie van de onderneming
Beschrijving van de onderneming

Juridische informatie
Statuten
Aandeelhoudersregister
Aandeelhoudersovereenkomsten

Financiële informatie
De jaarrekeningen van de (vier) voorgaande jaren.
Het ondernemingsplan voor de komende jaren

2. Na ontvangst van het informatiepakket analyseren wij dit grondig en bouwen een waarderingsmodel voor de onderneming. Waar nodig vragen wij via e-mail om aanvullende informatie.

3.a. Wij plannen een telefonisch interview met ondernemer en/of managementteam voor het bespreken van relevante details voor de waardering. Openstaande vragen of ontbrekende informatie melden wij op dit moment.

3.b. Voor uitgebreide waarderingen (Valuation AAA) plannen wij telefonisch een on-site visit (bedrijfsbezoek) en in-person interviews in.

4. Op basis van alle verkregen informatie, research en analyses (niet bij waardeberekening Valuation A en beknopte waardering Valuation AA) maken wij een voorlopige waardering van de onderneming.

 

Aanvullende research en analyses
a. Een externe analyse
Welke kansen en bedreigingen komen uit de omgeving op het bedrijf af?

 

- analyse van macro-economische omgevingsfactoren
- analyse van de bedrijfstak
- analyse van het concurrentielandschap

b. Een interne analyse
Wat zijn de sterke punten van de onderneming en wat de zwakke?

c. Een SWOT integratie-analyse
Een confrontatie van sterktes en zwaktes met kansen en bedreigingen plus de formulering van strategische opties.
 
5. Wij sturen het voorlopige waarderingsrapport toe en plannen een telefonisch onderhoud met de dga en zijn adviseurs voor het bespreken van dit rapport: zitten we op het goede spoor en zijn we niets vergeten?

6. Wij passen het voorlopige rapport aan op basis van de besproken punten en sturen een concept-waarderingsrapport voor eventueel aanvullend commentaar.

7. Wij maken het waarderingsrapport definitief met gebruik van de feedback op het concept en sturen dit toe.


Stappenplan business coaching

Business coaching is een op maat gesneden aangelegenheid. Wel hanteert dga-assist enkele vaste onderdelen. Dit zijn:

1. Waarde meten: de waardering als meetinstrument.

2. Waarde creëren: een strategie bepalen om te komen tot groei en rendementsverbetering en om risico’s te reduceren.

3. Waarde managen: de invoering van het sturen op waarde in de organisatie. Daarbij kunnen we op alle terreinen van de bedrijfskunde terecht komen. Denk aan strategie, organisatiekunde, personeelszaken, marketing en financieel management. Strategie en financieel management zijn onze specialisaties.

 
dga-assist®
valuation & coaching

Wouddijk 1
3238 LG Zwartewaal
telefoon: 0181 28 45 65
email: info@dga-assist.nl
kvk: 290 35 097