DGA Assist

Waarom waarderen

 
Weet u wat uw bedrijf waard is? En met weten bedoelen we hier niet gissen. Veel eigenaren weten het niet. En dat terwijl er niets belangrijker is dan de waarde van uw bedrijf. Vandaar dat dga-assist graag de waarde van uw bedrijf inzichtelijk maakt en helpt de waarde te verhogen.
 
Als eigenaar bent u druk met de dagelijkse gang van zaken van uw bedrijf. Minder met de waarde van uw bedrijf. Toch is sturen op waarde uiterst belangrijk voor uw onderneming. U zou zelfs met niets anders bezig moeten zijn. Vandaar dat wij u daarbij van dienst zijn. Wij geven u niet alleen helder inzicht in de huidige waarde van uw bedrijf. Middels Value Based Management werken wij ook samen met u aan het verhogen van de waarde.
 
Waardecreatie staat bij dga-assist centraal. Sturen op waarde is een voorwaarde voor waardecreatie. Voor de juiste invoering hiervan bieden wij op maat gesneden business coaching.
 
Relevantie waardering
Een waardering geeft ondernemers en hun adviseurs houvast bij de bedrijfsvoering, overnames of conflicten. Een goede waardering is gebaseerd op gedegen onderzoek. Niet voor niets vormen Register Valuators een aparte beroepsgroep. dga-assist is aangesloten bij het Nederlands Instituut van Register Valuators. Wij geven u helder inzicht in de waarde van een bedrijf.  Met dga-assist haalt u een betrouwbare en secure waardeerder in huis.
 
Waarderingsmomenten
Waarderen is relevant in goede en minder goede tijden. In goede tijden bijvoorbeeld bij geplande bedrijfsopvolging of bij groei door overname. Waardering biedt namelijk een indicatie voor de vraag- of biedprijs. Bij minder goede tijden valt te denken aan conflicten met zakenpartners. Een goede waardering kan een meningsverschil uit de wereld helpen, wat conflictoplossing ten goede komt. Wij kunnen ook een second opinion geven over een waardering die een andere partij inbrengt.
 
Een ander voorbeeld is waardering bij echtscheiding van de dga. Indien de aandelen van de BV deel uitmaken van de wettelijke gemeenschap van goederen moet de waarde van die aandelen worden bepaald om deze wettelijke gemeenschap te kunnen verdelen. Belangrijk hierbij is een integrale aanpak voor de pensioenverevening, het vaststellen van de alimentatie en de waardebepaling van de onderneming.
 
Waardemanagement
Maar waarderen biedt niet alleen ad hoc oplossingen. Een waardering, uitgevoerd op regelmatige basis, is ook te gebruiken als managementtool, meetinstrument en als uitgangspunt voor waardemanagement.
 
Relevantie Value Based Management
Als ondernemer heeft u eigenlijk maar een doel: een zo hoog mogelijke waarde van uw bedrijf. Uw andere doelstellingen zijn subdoelstellingen. Maar waarom streven naar een zo hoog mogelijke waarde en niet naar bijvoorbeeld winstmaximalisatie of continu´teit?
Waarde houdt rekening met timing en risico van de kasstromen, en met andere stakeholders. Als aandeelhouder staat u achter in de rij. Met andere woorden: leveranciers, werknemers, fiscus en verschaffers van leningen worden eerst beloond, daarna u als aandeelhouder. Pas als u ook als aandeelhouder voldoende aan bod komt gaat het goed met de onderneming.
 
Een hoge waarde is belangrijk voor nu, maar zeker ook voor later. De hoogte van uw pensioen is er namelijk van afhankelijk. dga-assist helpt bij het sturen op waarde. Samen met u bekijken wij bedrijfsprocessen en hoe u deze efficiŰnter en effectiever kunt inrichten. Wij geven u praktische oplossingen die leiden tot een hogere waarde van uw bedrijf.
dga-assist«
valuation & coaching

Wouddijk 1
3238 LG Zwartewaal
telefoon: 0181 28 45 65
email: info@dga-assist.nl
kvk: 290 35 097