DGA Assist

Oplossingen

 
Waardebepalingen
Wij bieden drie overzichtelijke oplossingen voor het waarderen van uw bedrijf. De uitkomst van iedere waardering is een waarderingsrapport met een conclusie over de waarde van de onderneming. Verschillend is de aard en diepgang van de werkzaamheden en de rapportage is meer of minder uitgebreid. Naarmate meer en diepgaandere analyses worden uitgevoerd is de mate van vertrouwen die aan de conclusie is toe te kennen hoger.
 
Valuation A
Dit is een waardeberekening aan de hand van cijfermatig onderzoek van uw onderneming. Wij bouwen hiervoor een waarderingsmodel op basis van uw financiële trackrecord en cijfermatige toekomstplannen. De onderbouwing van de diverse aannames vindt plaats op basis van ‘professional judgement’.
Deze waardering is geschikt wanneer u een indicatie van de vraagprijs van uw onderneming wenst en wanneer u zich wilt oriënteren op het sturen op waarde.
Deze oriënterende waardering is meestal ontoereikend in conflictsituaties.
U krijgt een conclusie over de waarde in de vorm van een duidelijk en begrijpelijk geschreven waardeberekeningsrapport. (vanaf
€ 2.500,= excl. btw)
 
Valuation AA
 
Hierbij wordt de waardeberekening uitgebreid met een aantal analyses en research om de onderbouwing van de aannames te vergroten.
U krijgt een conclusie over de waarde in de vorm van een duidelijk en begrijpelijk geschreven beknopt waarderingsrapport . (vanaf € 3.750,= excl. btw)
 
De beknopte waardering is geschikt wanneer u wilt sturen op waarde en wanneer u een indicatie van de vraagprijs van uw onderneming wenst. De onderbouwing van de interne en externe analyse is beknopt. Deze beknopte waardering is meestal ontoereikend in conflictsituaties.
 
Valuation AAA
Met deze meest uitgebreide aanpak krijgt u de zekerheid dat de waardering volledig “bulletproof” is onderbouwd. Dat is noodzakelijk in situaties waarin een andere partij probeert uw waardering aan te vechten, zoals in rechtszaken. Deze waardering omvat een uitgebreide interne, externe en een SWOT-integratie analyse. Het onderzoek wordt mede gebaseerd op bedrijfsbezoek en interviews. De uitgebreide waardering geeft een compleet inzicht in wat waarde voor uw onderneming bepaalt en daarmee antwoord op de vraag hoe u de waarde van uw onderneming kunt vergroten.
U krijgt een conclusie over de waarde in de vorm van een duidelijk en begrijpelijk geschreven uitgebreid waarderingsrapport. (vanaf € 5.500,= excl. btw)
 
Als logisch vervolg hierop bieden wij passende business coaching voor het sturen op waarde. Meer informatie daarover vindt u hier.
 
Upgrades, Kortingen, Spoedservice
Een waardeberekening of een beknopte waardering kan vervolgens alsnog aangevuld worden tot een uitgebreide waardering.
Gaat het om meerdere waarderingen of bent u een terugkerende cliënt, dan profiteert u van aantrekkelijke kortingen.
Een waardering in zeer korte tijd? Met onze spoedservice behoort ook dat tot de mogelijkheden.
Neem contact met ons op voor meer informatie.
 
Verschillende oplossingen voor verschillende situaties

Valuation AAA
uitgebreid waarderingsrapport
Valuation AA
beknopt waarderingsrapport
Valution A
waarde-
berekeningsrapport
On-site visit Ja Nee Nee
Externe analyse Ja Ja, beknopt Nee
Interne analyse Ja Ja, beknopt Nee
SWOT integratie analyse Ja Nee Nee
Geschikt voor
  • conflictsituatie
  • sturen op waarde
  • funderen vraagprijs
  • sturen op waarde
  • indicatie vraagprijs
  • oriëntatie sturen op waarde
  • indicatie vraagprijs
NIET geschikt voor  
  • conflictsituatie
  • conflictsituatie

Business coaching

Sturen op waarde moet in een onderneming voorop staan. Doe wat bijdraagt aan het creëren van waarde en stop met al het andere! Met doeltreffende business coaching helpen wij u waardemanagement in uw organisatie in te voeren. Een waardebepaling van uw bedrijf fungeert als uitgangspunt. Daarop gaan wij met u aan de slag uw bedrijf verder te ontwikkelen. Drie aspecten staan hierbij centraal: groei, rendementsverbetering en risicoreductie.

Daarbij kunnen we op alle terreinen van de bedrijfskunde terechtkomen: strategie, organisatie, marketing, logistiek en financieel management. Vooral strategie en financieel management krijgen in de dagelijkse bedrijfsvoering niet voldoende aandacht. Op die terreinen kunnen wij u uitstekend aan vullen. dga-assist heeft daarbij een eigen en waardevol perspectief: wij zijn u niet en worden niet overladen met de dagelijkse details.
 
Als tarief voor Business Coaching hanteren wij € 160,= per uur excl. btw.

Door gebruik te maken van onze Coaching Credits (te vergelijken met strippenkaarten en onbeperkt geldig) is een korting tot 15% te realiseren. Een Coaching Credit is goed voor een half uur consultancy. Wij werken met drie bundels (bedragen excl. btw) :
[10 Credits € 785,=], [24 Credits €1.825,=] en [48 Credits € 3.265,=].
dga-assist®
valuation & coaching

Wouddijk 1
3238 LG Zwartewaal
telefoon: 0181 28 45 65
email: info@dga-assist.nl
kvk: 290 35 097